Nhà trọ

Bán Nhà nghỉ Tây Ninh: Nhà nghỉ Cao cấp Tân Hồng Thúy, trên đường Trưng Nữ Vương

Diện tích: 400m2

29, Hẻm 3, Trưng Nữ Vương, Phường 2, Thị xã Tây Ninh

Phường 2

Nhà bán

3.5 Tỷ