Đất vườn

Đất vườn TP Tây Ninh

Diện tích: 6714m2

Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh

Xã Ninh Sơn

Đất vườn

2.4 Tỷ